Gayo Antistio Veto (cónsul 23)

Gayo Antistio Veto (en latín Gaius Antistius Vetus) fue un senador romano del siglo I, que desarrolló su cursus honorum bajo el imperio de Tiberio.

Era hijo de Cayo Antistio Veto consul ordinarius en 6 a. C. y hermano de Lucio Antistio Veto, consul suffectus en 28.

Su primer cargo conocido fue el de pretor urbano en 20.[1] En 23, fue elegido consul ordinarius,[2][3] para desempeñar después el puesto curator riparum et alvei Tiberis,[4] dentro de la comisión senatorial encargada de velar por el buen estado de las orillas y el cauce del río Tíber para prevenir inundaciones.

Sus hijos fueron Gayo Antistio Veto, consul ordinarius en 50, y Lucio Antistio Veto, consul ordinarius en 55.

Bibliografía

Notas

  1. Así lo indica la inscripción AE 1987, 163 = AE 1991, 306 = AE 1991, 307, Roma (Italia): ----]s Reg(ulus?) per(egrinus) / [Cossus Corne]lius L(ucius) Piso / [suf(fecti) A(ulus) Plautius] / [A(ulus) Caecina] / [--- //--- ]cala() urb(anus) / [--] Plaut(us) per(egrinus) / [L(ucius) Lami]a M(arcus) Servilius / [suf(fecti)] P(ublius) Silius P(ubli) f(ilius) / L(ucius) Volusius / [---]rius urb(anus) / [---]ius per(egrinus) / [Sex(tus) Aelius Catus] C(aius) Sentius Sat(urninus) / [suf(fecti)] C(aius) Clodius Licin(us) / Cn(aeus) S[e]ntius / [ // ] / M(anio) Aemilio [T(ito) Statilio co(n)s(ulibus)] / suf(fectus) L(ucius) Ca[ssius] / C(aius) Norbanus [u]rb(anus) / Sex(tus) Caecina [---]a per(egrinus) / Germ(anico) C[aes(are) C(aio) Font]eio co(n)s(ulibus) / [suf(fectus) C(aius) Vise]llius Varro / [---] urb(anus) / [----] per(egrinus) / [L(ucio) Munatio C(aio) Silio] co(n)s(ulibus) / [suf(fectus) ----]gus / [ // ] / [L(ucius) Pompo]nius [Flaccus] / [C(aius) Caeli]us Rufu[s] / [suf(fecti) C(aius) Vibiu]s Mar[sus] / [L(ucius) V]olunseius / [Cn(aeus) Treme]lius urb(anus) / [M(arcus) Aureliu]s Co[tt]a per(egrinus) / [Ti(berius)] Caes(ar) Au]g(ustus) III / [Germani]c(us) Caes(ar) II / [suf(fecti) L(ucius) Seiu]s Tubero / M(arcus) Livineius / M(arcus) Vipstan(us) Gall(us) / [C(aius)] Rubell(ius) Bland(us) / [--- Iunius] Gallio urb(anus) / [D(ecimus) Hater]ius Agr[ippa] per(egrinus) / [M(arcus) Silanus L(ucius) N]orbanus / suf(fectus) P(ublius) Petronius / M(arcus) Satrius Valens urb(anus) / M(arcus) Claudius Marcell(us) per(egrinus) / M(arcus) Valerius Messallinus / M(arcus) Aurelius Cotta / C(aius) Antistius Vetus urb(anus) / C(aius) Asinius Pollio per(egrinus) / [D(ecimus] Haterius Agrip[pa] / [C(aius) Sulpici]us Galb[a] / [ // ] / [C(aius) Asinius P]ollio / [C(aius) Antistius V]etus / [suf(fectus) C(aius) Stertinius M]axim(us) / [---] urb(anus) / [Cn(aeus) Le]ntulus Ga[etuli]c(us) per(egrinus) / [Ser(vius) Co]rnelius Cethegus / [L(ucius) Vis]ellius Varro / [suf(fecti)] C(aius) Calpurn(ius) Aviola / P(ublius) Scipio / M(arcus) Plautius Silvanus urb(anus) / suf(fectus) M(arcus) Licinius Cras(sus) Frugi / C(aius) F[u]lcinius Trio per(egrinus) / Cossus Cornelius Lentulus / M(arcus) A[s]inius Agrippa / [suf(fectus) C(aius) Petronius] / [C(aius) A]ppius Iunius Silanus urb(anus) / [--] Marcius Hortalus per(egrinus) / Cn(aeus) [Le]ntulus Gaetulicus / C(aius) Ca[lv]isius Sabinus / [s]uf(fecti) L(ucius) Silanus D(ecimi) f(ilius) / C(aius) Vellaeus Tu[tor] / A(ulus) [Pl]autius u[rb(anus)] / L(ucius) Sextilius Pacon[ianus per(egrinus)] / L(ucius) Calpur[n]ius [Piso] / M(arcus) Cras[sus Frugi] / su[f(fecti)] P(ublius) Le[ntulus(?)] / C(aius) Sall[ustius Crispus] / [--- Cars]idius Sa[cerdos urb(anus)] / [Se]x(tus) Papini[us Allen(ius) per(egrinus)] / [C(aius) Appius] Iunius S[ilanus] / [P(ublius) Silius Nerva] / [suf(fecti) Q(uintus) Iunius Blaesus] / [L(ucius) Antistius Vetus] / [--- urb(anus)] / [--- per(egrinus)] // L(ucius) Rubell(ius) [Geminus] / C(aius) Fufius G[eminus] / suf(fecti) A(ulus) Pla[utius] / L(ucius) Aspr[enas] / C(aius) Splattius [urb(anus)] / L(ucius) Sulla [per(egrinus)] / L(ucius) Cassius M(arcus) [Vinicius] / suf(fecti) L(ucius) Naevius [C(aius) Cassius] / P(ublius) Trebu[lanus urb(anus)] / Ser(vius) T[---]act() [per(egrinus)] / Ti(berio) Caesare Aug(usto) V [co(n)s(ule)] / suf(fecti) Faustus Sulla Sex(tus) Teidi[us] / L(ucius) Fulcinius P(ublius) Memmius / Cn(aeus) Fla[vi]us Strab(o) urb(anus) / Q(uintus) Mar[i]us Celsus per(egrinus) / Cn(aeus) Domitius Camillus Arrun[tius] / suf(fectus) A(ulus) Vitellius / C(aius) Laecanius ur[b(anus)] / [---] per(egrinus) / L(ucius) C[ornelius Sulla] / [--- //--- ] / [Cn(aeo) Acerronio Proculo] / [C(aio) Petronio P]ontio Ni[grino co(n)s(ulibus)] / [suf(fecti) C(aius) Caes(ar)] Aug(ustus) Germ[an(icus)] / [Ti(berius) Claudi]us Nero Ger[m(anicus)] / [Cn(aeus) Saturn]inus u[rb(anus)] / [---]rac[---- per(egrinus)] / [----
  2. Plinio el Viejo, NH XXXIII, 32: Tiberii demum principatu nono anno in unitatem venit equester ordo, anulorum auctoritati forma constituta est C. Asinio Pollione C. Antistio Vetere cos. anno urbis conditae DCCLXXV, quod miremur, futtili paene de causa, cum C. Sulpicius Galba, iuvenalem famam apud principem popinarum poenis aucupatus, questus esset in senatu, volgo institores eius culpae defendi anulis. hac de causa constitutum, ne cui ius esset nisi qui ingenuus ipse, patre, avo paterno HS CCCC census fuisset et lege Iulia theatrali in quattuordecim ordinibus sedisset. postea gregatim insigne id adpeti coeptum. Tácito, Ann. IV, 1, 1: C. Asinio C. Antistio consulibus nonus Tiberio annus erat compositae rei publicae, florentis domus (nam Germanici mortem inter prospera ducebat), cum repente turbare fortuna coepit, saevire ipse aut saevientibus viris praebere.
    También la inscripción CIL VI 10051, Roma, (Italia): Carisia Nesis )(mulieris) l(iberta) / Scirtus agitator faction(is) albae / L(ucio) Munatio et C(aio) Silio co(n)s(ulibus) quadr(iga) vic(it) I sec(undas) I ter(tias) I / Sex(to) Pompeio Sex(to) Appuleio co(n)s(ulibus) vic(it) I sec(undas) I ter(tias) II / Druso Caesar(e) C(aio) Norbano co(n)s(ulibus) vic(it) I sec(undas) II ter(tias) V / Sisenna Stati<li=IL>(o) L(ucio) Scribonio co(n)s(ulibus) vic(it) II r(evocatus) I s(ecundas) V t(ertias) V / C(aio) Caelio L(ucio) Pomponio co(n)s(ulibus) vic(it) II r(evocatus) I s(ecundas) IIX t(ertias) VI / Ti(berio) Caesare III Germanico Caesar(e) II co(n)s(ulibus) sec(undas) VII ter(tias) XII / M(arco) Silano L(ucio) Norbano co(n)s(ulibus) r(evocatus) I s(ecundas) V ter(tias) V / M(arco) Valerio M(arco) Aurelio co(n)s(ulibus) sec(undas) III ter(tias) IIII / Ti(berio) Caesare IIII Druso Caesar(e) II co(n)s(ulibus) sec(undas) II ter(tias) V / D(ecimo) Haterio Agrippa et Sulpicio co(n)s(ulibus) sec(undas) III ter(tias) IV / C(aio) Asinio C(aio) Antistio Vetere co(n)s(ulibus) r(evocatus) I s(ecundas) I ter(tias) V / Ser(vio) Cornelio Cethego L(ucio) Visellio co(n)s(ulibus) sec(undas) I ter(tias) IIII / Cosso Cornelio Lentulo M(arco) Asinio co(n)s(ulibus) ter(tias) II / sum(ma) sum(marum) quadr(iga) vic(it) VII revoc(atus) IIII sec(undas) XXXIX ter(tias) / LX et iustitiale I seiuges II. Cfr. también AE 1987, 163 = AE 1991, 306 = AE 1991, 307, Roma (Italia) en nota anterior
  3. Veleyo Patérculo II, 43, 4: adversante quidem nobilitate monumenta C. Marii, simulque revocati ad ius dignitatis proscriptorum liberi, et praetura quaesturaque mirabili virtute atque industria obita in Hispania (cum esset quaestor sub Vetere Antistio, avo huius Veteris consularis atque pontificis, duorum consularium et sacerdotum patris, viri in tantum boni, in quantum humana simplicitas intellegi potest) quo notiora sunt, minus egent stilo, menciona al abuelo de la familia y cita indirectamente al padre de Lucio y a su hermano y menciona que ambos fueron sacerdotes, aunque sin indicar de que colegio
  4. CIL XIV 4704 = AE 1922, 95, Ostia Antica (Italia): C(aius) Antistius C(ai) f(ilius) C(ai) n(epos) Vetus / C(aius) Valerius L(uci) f(ilius) Flacc(us) Tanur(ianus) / P(ublius) Vergilius M(arci) f(ilius) Pontian(us) / P(ublius) Catienus P(ubli) f(ilius) Sabinus / Ti(berius) Vergilius Ti(beri) f(ilius) Rufus / curatores riparum et alvei / Tiberis ex s(enatus) c(onsulto) terminaver(unt) / r(ecta) r(egione) l(ongum) p(edes) // Sine praeiudic(io) / publico aut / privatorum
Precedido por:
Décimo Haterio Agripa y Gayo Sulpicio Galba
Cónsul del Imperio romano junto con Gayo Asinio Polión
23
Sucedido por:
Servio Cornelio Cethego y Lucio Viselio Varrón
This article is issued from Wikipedia - version of the Sunday, October 11, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.