Lenguas masa

Lenguas masa
Distribución geográfica África subsahariana Occidental
Países  Chad
 Camerún
Hablantes 650 mil
Filiación genética

Afroasiático
  Afroasiático sept.
    Chádico

      L. Masa
Véase también
Idioma - Familias - Clasificación de lenguas
[editar datos en Wikidata]

Las lenguas masa son una familia de lenguas que incluye 8 idiomas y dialectos (según una estimación de Ethnologue) habladas en África. Forman parte de las lenguas chádicas.

Este grupo de lenguas es hablado por unas 650 mil personas en Chad y Camerún. Las dos lenguas principales son el masana y el muséi (musey en inglés)

Clasificación

Las lenguas masa son parte de las lenguas chádicas, una de las ramas de la familia afroasiática. Internamente se dividen en dos ramas:[1]

Comparación léxica

Los numerales en diferentes lenguas masa son:[2]

GLOSA Septentrionales Meridionales PROTO-
MASA
Masana Marba Muséi Herdé Mesmé Pévé
'1' kèp
tùm
dèw ɗàw ɗāw ɗao *ɗaw
'2' màʔ mbà mbà hʷóèɓ hɔ̀ɓ hwōɓ *mbàʔ
*hʷoɓ
'3' ɦìdí ɦìndí ɦìndì hī́ndʒìʔ hīndì hínjī *ɦindi
'4' fìɗì fíɗí fídí fíɗíʔ fíɗí fúɗī *fiɗi
'5' vàɬ vàɬ vàɬ vàɬ vàtl vātl *vatɬ
'6' kàrgìjà kàragàyà kàrgìjá kāŋgīʔ kāndī kánkí *kar̃gi-(?)
'7' sìdìjà sìdìzìjá kìdìzìjá sēɗā sēɗā sédā *sidiya(?)
'8' glàvàndí klàvàndì kàlvàndì tʃɔ̀hòʔ tʃɔ̃hō̃ tʃóhō ?
'9' ɮèŋè ɮèèŋà ɮèŋè tēfer̄ɗɛw tɛ̄rfīɗɛ̄w tʃéfāɗēo ?
'10' dòòk dòk
òɡò
dòk
dògò
ɡùɓ ɡùɓ
ɡùp
gwúɓ *gwuɓ/
*dogo

Referencias

Bibliografía

This article is issued from Wikipedia - version of the Saturday, December 06, 2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.